Sixcon s.r.o.

Reference

Výtahové šachty

Výtahové šachty

Přejít na

Hlavní činností firmy jsou výtahové šachty, které je možné použít jako vestavby nebo přístavby jak u stávajících objektů, tak také v novostavbách. Při zpracovávání projektových dokumentací se snažíme vyjít vstříc požadavkům projektantů, architektů a případně také památkářů tak, aby následná výroba a montáž proběhla bez sebemenších problémů. Výtahové šachty často tvoří samostatný architektonický prvek, který dotváří ráz interiéru či vzhled celého objektu a z těchto důvodů je dbáno na kvalitu zpracování i na kvalitu použitých materiálů.