Sixcon s.r.o.

Realizace výtahových šachet a skleněných konstrukcí

O společnosti

sixcon s.r.o. je obchodní a výrobní společnost zaměřená na projekci, výrobu a montáž výtahových šachet jejichž nosným prvkem je ocelová konstrukce. Obchodními partnery jsou především výrobci výtahů, stavební firmy a také drobní soukromí investoři. Snahou společnosti je být spolehlivým partnerem pro všechny své zákazníky

Produkty firmy tvoří výtahové šachty, které je možné použít jako vestavby nebo přístavby jak u stávajících objektů, tak také v novostavbách. Při zpracovávání projektových dokumentací se snažíme vyjít vstříc požadavkům projektantů, architektů a případně také památkářů tak, aby následná výroba a montáž proběhla bez sebemenších problémů.